poniedziałek, 28 stycznia 2019

Dzień Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia 2019 r.

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. (źródło: www.uodo.gov.pl)
W związku z tym dr Edyta Bielak -Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowała do wszystkich uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wystąpienie, które zamieszczamy poniżej:Pani Prezes przygotowała także list otwarty:
Kliknij w obrazek, aby pobrać list.
środa, 21 listopada 2018

IX Edycja Programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa"
Nasza szkoła jest uczestnikiem IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa”. Udział w projekcie wezmą oddziały przedszkolne oraz klasy I-VIII. Dotyczyć on będzie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zjawisk mu towarzyszących np: cyberprzemocy, wykradania danych osobowych, sposobach ich zabezpieczenia.
Projekt będzie miał formę warsztatów, pogadanek, dystrybucji ulotek, projekcji filmów edukacyjnych oraz organizacji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28.01.2019), Dnia Bezpiecznego Internetu (06.02.2019) jak również konkursów dot. tej tematyki.


Ogólnopolski Program Edukacyjny Urzędu  Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają,
że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności
i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne
i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Program realizowany jest od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

poniedziałek, 5 lutego 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu - 6 lutego


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. [...] już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2018 są Facebook oraz Multimediawszkole.pl. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji.
DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Wyniki Konkursu „Dzień Bezpiecznego Internetu – Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

 
26 stycznia odbył się w szkole apel dla klas I-VII. Była to prezentacja na temat ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.
 
Podczas tego spotkania oprócz przekazania dzieciom kilku przydatnych i ważnych informacji na temat bezpiecznego postępowania w sieci mieliśmy także okazję ogłosić wyniki konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu – Tworzymy kulturę szacunku w sieci” 
 
Kategoria: Prezentacja multimedialna 

I miejsce Katarzyna Hassa Vb  
II miejsce Kacper Rak Vb
III miejsce Bartosz Zyga, Kamil Kaczmarek, Antoni Starkman Vb

Wyróżnienie: Lena Czardybon VB, Alicja Różańska VbKategoria: Plakat
I miejsce Julia Szudarek IVb

I miejsce Bartłomiej Ślązak IVb

II miejsce Krzysztof Czosnowski, Piotr Czosnowski, Tomasz Palenga IVa
III miejsce Tomasz Smoter, Kacper Zając IVb

Wyróżnienie: Nicola Malinowska, Magdalena Kozuschek IVB, Mateusz Wojtasik IVb


Kategoria: Praca plastyczna
I miejsce Dawid Sznura VIIa

I miejsce Aleksandra Bialik, Kamila Stasiowska VIa

II miejsce Oliwier Łaskawiec IIa

II miejsce Remigiusz Jazłowski, Ola Gruszczyńska, Anna Wysocka,
Sabina Strzoda IIIB
III miejsce Rozalia Skop, Sebastian Copija, Jan Guła, Nicola Olszewska IIIB

III miejsce Bartłomiej Gerhard, Adam Konieczny VIB

III miejsce Maja Augustyniak, Martyna Kłyk VIa

Wyróżnienie:
- Mateusz Piskorz, Dominik Kuwaczka, Arkadiusz Hudziec, Maja Czyżykowska IIIb
- Martyna Markowska, Zuzanna Barczyńska, Hanna Kaiser VIa
- Kamila Kokoszka, Maria Paleta VIa

W galerii prezentujemy wszystkie prace konkursowe - LINK

wtorek, 23 stycznia 2018

Dzisiejsze zajęcia Str@żników danych


Czym jest cyberprzemoc? 
Na to pytanie pomogły nam na dzisiejszych zajęciach Strażników Danych odpowiedzieć materiały
ze strony sieciaki.pl oraz film Akademii NASK:

Obejrzyjcie film i spróbujcie odpowiedzieć na zadane wcześniej pytanie.Oto kilka faktów na temat przemocy w Internecie (materiały z broszury):Dowiedz się więcej... przeczytaj broszurę  -->  akademia.nask.pl - cyberprzemoc

Bądź bezpieczny w sieci!

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi
ANIMACJA - kliknij w link --> http://www.sieciaki.pl/files/pytania-odpowiedzi.swf

10 porad dla rodziców

10 RAD DLA RODZICÓW
dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci


1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej
zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl).
Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


Warto skorzystać z katalogu bezpiecznych stron. Znajdziesz w nim wiele stronek pogrupowanych w kategorie tematyczne:

niedziela, 7 stycznia 2018

Bezpieczni w Internecie - propozycja dla Rodziców


Bezpieczne hasło

Bezpieczne hasło
to temat ostatnich zajęć Str@żników Danych.
Poznaliśmy zasady tworzenia bezpiecznego hasła oraz sami próbowaliśmy stworzyć takie hasła.
Jakie to zasady? Poczytajcie:


 • Silne hasło ma co najmniej 8 znaków
 • Trudne  hasło składa się z kombinacji małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych
 • Hasło nie powinno zawierać słów w ich prawdziwym brzmieniu, np. kochammisia
 • Hasło nie powinno zawierać słów lub liczb, które ktoś może łatwo skojarzyć z nami np. imienazwisko1980
 • Do różnych systemów, programów czy serwisów internetowych stosujemy różne hasła
 • Haseł nie zapisujemy na żółtych karteczkach czy w miejscach, do których dostęp mają inne osoby
  Źródło: http://administratorabi.pl
 Według poznanych zasad, tak stworzyliśmy bezpieczne hasło:

Krok 1- To jest mój komputer 
Krok 2- skracamy hasło: tjmk 
Krok 3- komputer kupiłem w 2015 r. za 2000zł tjmk20152000zł
Krok 4- dodajemy małei duże litery oraz znaki specjalne: TjMk2@152t$

 Inne bezpieczne hasła zaproponowane przez uczniów na zajęciach: 

hSlok@mpp12, F!fl410KP, bo@ys#6-60 

 Więcej o tworzeniu bezpiecznych haseł możesz zdobyć tutaj: LINK
 
 Po co tworzymy hasła powyżej 8 znaków? Obrazuje to poniższa grafika: 

Czym więcej zróżnicowanych znaków tym hasło jest trudniejsze do złamania.
Zestawienie pokazuje czas potrzebny do złamania haseł o różnym stopniu skomplikowania przy użyciu mocy obliczeniowych współczesnych urządzeń. .

 Źródło: http://administratorabi.pl


Konkurs

W najbliższym czasie czekają nas dwa ważne wydarzenia związane z ochroną danych osobowych oraz bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych
6 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

W naszej szkole prowadzimy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienia rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
W związku z tym zapraszamy do udziału w konkursie:


poniedziałek, 11 grudnia 2017

Kim lub czym jest GIODO

KIM LUB CZYM JEST GIODO??


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
to  organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Do zadań Generalnego Inspektora należą:
 • kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy
 • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach przestrzegania przepisów o  ochronie danych osobowych
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 • podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych
 • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.
 • zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2,
  przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
      (Dz. U. Z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.3). 
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Edyta Bielak–Jomaa - doktor nauk prawnych.

Sejm powołał ją na to stanowisko 9 kwietnia 2015 r.

Dr Edyta Bielak – Jomaa jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych.
  

Wyniki konkursu na logo grupy

Konkurs na nowe logo grupy Str@żników danych wygrała
Natalia z klasy Vb.
 
 
Bardzo dziękuję wszystkim za udział
w konkursie i serdecznie gratuluję zwyciężczyni!wtorek, 28 listopada 2017

Uwaga konkurs


Mała porcja informacji na dziś

Strażnicy danych już wiedzą czym są dane osobowe, a TY?
Poznaj kilka podstawowych informacji na ten temat:Dane osobowe
Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer telefonu, nick (pseudonim używany w świecie wirtualnym zastępujący imię i nazwisko użytkownika). Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby, na podstawie której można tę osobę łatwo zidentyfikować. 

Pamiętajmy, że w sieci do identyfikacji użytkownika nie zawsze jest potrzebne imię i nazwisko – czasem wystarcza sam tymczasowy identyfikator (np. nick). To dość, by zebrać informacje o nas, które mogą być gromadzone i przekazywane dalej bez naszej świadomości.
 Źródło: "Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat " Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nie ma zamkniętej listy danych osobowych. Niektóre dane w określonych okolicznościach pozwalają
zidentyfikować osobę, a w innych okolicznościach nie. 
Na przykład imię i nazwisko w małej szkole będzie daną osobową, a w dużej szkole nie – ponieważ jest prawdopodobne, że do szkoły chodzą dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.

Czy wiesz już czym są dane osobowe?

Poniżej jest link do krótkiego testu - lista różnych danych; wybierz które z nich w większości przypadków będą danymi osobowym, a które nie są wystarczające do zidentyfikowania osoby.                                            Kliknij w obrazek, aby przejść do TESTU
https://goo.gl/forms/pab2c34u1OAEZk2k1Pierwsze spotkanie Strażników danych

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie grupy Strażników danych.
Co się na nim działo?
Otóż nowo upieczeni Strażnicy dowiedzieli się:
 • na czym polega program "Twoje dane - twoja sprawa"
 • kim lub czym jest GIODO
 • co oznaczają dziwne skróty, które pojawiły się niedawno na blogu: Uodo, ADO, ABI
 • co wiąże się za kolejnym tajemniczym skrótem DODO ;)
 • jak można zostać Młodym Inspektorem GIODO
 • jakie zadania będzie miała grupa Strażników
 • oraz najważniejsze pojęcie w naszym projekcie: czym są dane osobowe.
 
Drodzy uczniowie SP3, jeśli są jeszcze wśród was osoby chętnie do wstąpienia w szeregi drużyny - proszę o zgłoszenie się do mnie do 08 grudnia - czyli do końca przyszłego tygodnia.